Rozhodnutí MZe k mimořádným opatřením

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství

Výkon rybářského práva
– individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
– výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.
 
Rybníkářství
– individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
– rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.
 
Myslivost
– výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře.
 
Výkon funkce myslivecké a rybářské stráže
– výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.
 
Zkoušky v rybářství a myslivosti
– zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).
– zkoušky z myslivosti (lovecký lístek, myslivecký hospodář, zkoušky psů, zkoušky sokolnické, atd.) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat.

ZDROJ: Rybaření, rybníkářství a myslivost od 1. 3. 2021 (eAGRI)


Redakční doplnění

Vzhledem k dotazům, jaké doklady myslivec při cestách mimo katastr obce a mimo okres potřebuje, doplňujeme již dne 2.3.2021 zaslané vyjádření Ministerstva zdravotnictvi:

Myslivec, pokud bude chtít opustit okres, bude muset prokázat důvod takové cesty – ideálně honební lístek, povolení k výkonu myslivosti v honitbě v jiném okrese/kraji apod. Výjimku z uzávěr může mít pro cestu k výkonu činnosti a zpět. Půjde-li o výkon povolání či obdobné činnosti, lze toto vykonávat i v noci podle uzávěrového opatření.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *