Výkon práva myslivosti od 1.3. bez omezení

Vážené dámy, pánové, uživatelé honiteb,
dovolujeme si vás informovat, že i od 1.3.2021 je výkon práva myslivosti povolen (samostatný i společný lov, ve dne i v noci).

Výkon práva myslivosti je i nadále považován za činnost obdobnou zaměstnání či podnikání, z většiny omezení má proto výjimku. Připomínáme však, že po celou dobu existence této výjimky ji Ministerstvo zemědělství vysvětluje jako individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří.

Ministerstvo zemědělství myslivce opět výslovně nabádá, abychom svou činnost omezili na nezbytné minimum a zbytečně se nevystavovali riziku nákazy. Držme se proto v maximální možné míře povoleného účelu (plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří) a odložme ostatní aktivity na příznivější dobu.

Co konkrétně to od pondělka bude pravděpodobně znamenat?

Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážeme průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonáváme myslivost. Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů toto splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.

Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.

Zákaz pobytu mimo obec bydliště se myslivců vůbec netýká. Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost není rekreace.

Zákaz pobývání více než dvou osob na veřejně přístupném místě pro myslivce neplatí (máme hned dvě výjimky současně – 1) obdobná činnost 2) činnost, ke které jsme povinni ze zákona).

Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, protože se obvykle nejedná o prodej z provozovny.

Obchody se zbraněmi a střelivem budou od pondělka uzavřeny. Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.

S pozdravem,
Jiří Zbořil

Zdroj: web ČMMJ

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *