DOBY LOVU

Zvěř srstnatá

01.08. – 15.01.jelen a laň jelena evropského
01.08. – 31.03.kolouch jelena evropského
16.08. – 31.12.jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
01.08. – 15.01.jelen a laň jelena siky japonského*
01.08. – 31.03.kolouch jelena siky japonského*
16.08. – 31.12.daněk skvrnitý, daněla
16.08. – 31.03.daňče
01.09. – 31.12.jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. – 30.09.srnec obecný
01.09. – 31.12.srna, srnče
01.08. – 31.12.muflon, muflonka
01.08. – 31.03.muflonče
01.01. – 31.12.prase divoké
01.09. – 31.12.kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. – 30.11.kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. – 31.12.zajíc polní *
01.01. – 31.01.zajíc polní (jen odchytem)
01.09. – 31.12.zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. – 31.12.králík divoký *
01.09. – 30.11.jezevec lesní *
01.01. – 31.12.liška obecná
01.11. – 28.02.kuna lesní a skalní *
01.11. – 29.02.ondatra pižmová

Zvěř pernatá

16.10. – 31.12.bažant obecný – kohout
16.10. – 31.01.bažant obecný – kohout i slepice (jen v bažantnicích)
01.01. – 31.03.bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. – 31.03.bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. – 31.12.bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci)
01.09. – 31.01.bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích)
16.10. – 15.03.bažant královský – kohout
16.10. – 31.12.bažant královský – slepice (jen v bažantnicích)
15.03. – 15.04.krocan divoký – kohout
01.10. – 31.12.krocan divoký a krůta
16.08. – 15.01.husa polní, velká, běločelá *
01.09. – 30.11.kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *
01.09. – 30.11.lyska černá *
16.10. – 31.12.perlička obecná
01.08. – 31.10.holub hřivnáč
16.10. – 15.02.hrdlička zahradní
01.07. – 28.02.straka obecná
01.07. – 28.02.vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.