1950 – 1959

1950 – 1959

V roce 1954 se výroční schůze konala 27.9.  za účasti 6-ti členů myslivecké společnosti . Na této schůzy proběhla volba výboru.

Složení zvoleného výboru v roce 1954 :

  • Oldřich Bittner  –  předseda
  • Jiří Košák st.  –  myslivecký hospodář
  • Jiří Košák ml.  –  pokladník
  • František Buchta st.  –  jednatel
  • František Urbášek  –  revizor účtu
  • František Buchta ml.  –  revizor účtu
  • Jaroslav Zeman  –  důvěrník

Na této schůzi se členové zavázali , že každý složí částku 100 Kčs na zaplacení  nájmu za rok 1953 . Tento vklad byl navrácen po ukončení honebního roku z výdělku za prodanou zvěř. Tento rok se ulovilo 18 bažantů  , 138 zajíců , 7 lišek.

V roce 1955 nájemné za honitbu činilo 1 000 Kčs. Při sčítání zvěře zjištěno 6 ks stálé srnčí zvěře , z toho 2 ks srnec.  Kmenový stav koroptví byl 1200 ks.  V tomto roce bylo uloveno 164 koroptví , 133  zajíců , 20 bažantů. Také tento rok byl hlášen první výskyt myxomatózy králíků v oblasti Židlochovic . V roce 1955 také začala být celostátně hájena koroptev a mohla se lovit jen odchytem.

1093

V roce 1956 bylo uloveno 143 zajíců , 24 bažantů .

V roce 1957 byl naplánován povinný odchyt koroptví . Naplánováno bylo odchytit 300 ks , ale podařilo se chytit jen 29 ks . Uloveno bylo 113 zajíců , 35 holubů hřivnáčů , 30 bažantů , 3 lišky .

V roce  1958 bylo odchyceno 212 koroptví a byly povoleny dva hony na koroptve na kterých se celkem ulovilo 146 koroptví. Dále se ulovilo 22 šedivek , 1 kavka , 9 strak ,      11 sojek , 10 káňat , 2 krahujci , 47 koček , 14 psů , 12 lasic , 3 hranostaje .

V roce 1959 nájemné za honitbu činilo 1210 Kčs. Uloveno bylo 58 ks koroptví  ,  39 bažantů , 71 zajíců . Do líhně bylo dodáno 236 koroptvích vajec , vylíhnuto bylo 184 kuřat , která byla vypuštěna k hejnům .