1961 – 1975

1961 – 1975

V roce 1961 byli za členy přijati adepti Jaroslav Vašíček (1942) a Miroslav Zahradníček (1934).

V roce 1962 byl za člena přijat Vl. Hartman z Medlova. Nájemné za honitbu bylo 2200Kčs.

V roce 1963 se myslivecká společnost na základě zákona o myslivosti vydaném v roce1962 přejmenovala na „myslivecké sdružení“. Výměra honitby v tomto roce činila 1283 ha. Za členy byli přijati St. Kučera , V. Hofinger , Miroslav Fröml.

Složení výboru v roce 1963 :

 • Miroslav Zahradníček – předseda
 • Ladislav Klanic – hospodář
 • Josef Helekal – jednatel
 • Josef Vrzal – pokladník

Rok 1965 byl posledním rokem dolování na dole Barbora. Za člena byl přijat Zdeněk Vaňák.full_d39119_pohlednadulnazeleznouruduindex

celá důlní mapa  :  http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d16/docs/D0016-517.htm

celá historie dolu : http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/historie-tezebnich-a-pruzkumnych-praci-na-lozisku-zeleznych-rud-v-medlove-u-unicova/

V roce 1966 došlo k prvnímu pokusu hodnotit aktivitu jednotlivých členů. Brigádnická činnost byla zaměřena převážně na zvelebení honitby. Bylo vysázeno 1200 ks stromků. Na mysliveckém políčku „U dubu“ byla na ploše 10 arů vysazena krmná kapusta a na dalších 10 arech bylo vysazeno proso. Dalších 10 arů krmné kapusty bylo vysázeno na „Šachtě“ , tam také bylo vysazeno 0,7 ha lesa . Tento rok bylo uloveno 150 zajíců , 83 bažantů , 4 ks srnčí zvěře , 30 toulavých koček , 5 toulavých psů , 10 šedivek , 5 lasiček , 10 sojek , 3 krahujci . Bylo umístěno 40 otrávených vajec.

Složení výboru v roce 1966 :

 • Miroslav Fröml – předseda
 • Jaroslav Vašíček – místopředseda
 • Josef Vrzal – hospodář
 • Zdeněk Vaňák – finanční hospodář
 • ing. J. Smital – jednatel
 • Oldřich Bittner – kulturní referent
 • Miroslav Zahradníček – kynolog

V roce 1967 se pracovalo převážně na obdělávání mysliveckých políček a údržbě zásypů. Bylo odpracováno 224 brigádnických hodin .

Rok 1968 byl bouřlivý rok pro celou společnost . Dopad na myslivost byl takový , že mnohé státní statky , JZD a státní lesy si chtěli ponechat honitby ve vlastní režii. Během roku 1968 se uskutečnilo 6 schůzí , 5 brigád a 4 hony . Brigády byli zaměřeny na obdělávání mysliveckých políček ( 60 hodin)  , výpomoc při rekonstrukci kultůrního domu v Zadním Újezdě ( 107 hodin ) a na opravu zásypů a krmelců ( 53 hodin ) .  Za člena byl přijat 12.10.1968 Zbyněk Vašíček .

V roce 1969 byli za členy přijati Josef Vorel a Miroslav Dudek .

seznam členů v roce 1969 :

 • František Buchta
 • Oldřich Bittner
 • Miroslav Dudek
 • Miroslav Fröml
 • Josef Helekal
 • František Heinz
 • V. Hoffinger
 • Stanislav Kučera
 • Ladislav Klanic
 • Zdeněk Vaňák
 • Jaroslav Vašíček
 • Zbyněk Vašíček
 • Josef Vrzal
 • Jan Smital
 • Antonín Švéda
 • Miroslav Zahradníček
 • Milan Hroch

V roce 1970 byla výměra honitby Medlov 1284 ha .  Schválený plán lovu byl : 219 zajíců , 250 bažantů a 47 bažantích slepic . Povinná dodávka zvěřiny byla 204 kg.

složení výboru v roce 1970 :

 • předseda : Ing. Jan Smital
 • hospodář : Josef Vrzal
 • místopředseda : Ladislav Klanic
 • jednatel : Miroslav Zahradníček
 • pokladník : Antonín Švéda
 • kynolog : Miroslav Fröml
 • kulturní ref. : Zdeněk Vaňák
 • předseda RK : Miroslav Dudek

V roce 1971 bylo uloveno 230 zajíců , 239 bažantů , 4 ks srnčí zvěře. Dále bylo střeleno 11 tchořů , 23 lasic , 2 ks hranostaj , 3 toulavý psi , 20 koček. Na pomoci s dobudováním kult. domu v Zadním Újezdě bylo odpracováno 90 hodin . Dále bylo započato s opravami na bývalé drůbežárně v Zadním Újezdě kde bylo odpacováno 212 hodin . S opravami se započalo i když nebyly vyřízeny majetkové vztahy.  Novým členem se stal pan Miroslav Pytlíček .

V srpnu roku 1972 zasáhla náš katastr další vlna myxomatózy králíků . Okresní veterinární zařízení v Olomouci vymezilo jako ohnisko nákazy katastry obcí Medlov a Zadní Újezd. Do ochranného pásma byly zahrnuty obce Troubelice , Králová , Hlivice , Střelice a Uničov. V této oblasti bylo nařízeno vystřílet všechny divoké králíky a zajistit sběr uhynulích králíků . Podle možnosti bylo nutné též zajistit desinfekci nor. V období tří let bylo zakázáno jakékoliv vysazování divokých králíků.  V tomto roce bylo ve kmenovém stavu  14 ks srnčí zvěře , 318 zajíců , 750 koroptví , 382 bažantů . Novým členem se stal pan Antonín Košák .

V roce 1973 se výroční schůze konala 14.2. v kultůrním domě v Zadním Újezdě . Kromě zhodnocení uplynulého roku zvolila i nový výbor :

 • předseda : Ladislav Klanic
 • místopředseda : František Buchta
 • hospodář : Josef Vrzal
 • jednatel : Josef Vorel
 • kultůrní ref. : Milan Hroch
 • kynolog : Jaroslav Vašíček
 • finanční správce : Miroslav Zahradníček
 • předseda RK : Antonín Švéda
 • člen výboru : Miroslav Dudek

Schválený plán lovu : 100 zajíců , 162 bažantů. V tomto roce stál lovecký lístek tříletý 120,-Kčs a 180,-Kčs členská legitimace.

V roce 1974 bylo provedeno sčítání zvěře které mělo za úkol mimo jiné stanovit oblasti pro spárkatou zvěř . Sčítání provedli : Josef Vrzal , Ing. O. Hampl ( Střelice ) , Ladislav Klanic , Vladimír Jonáš a Jiří Havlíček . Výsledky byly následůjící :

[supsystic-tables id=2]

[supsystic-tables id=3]

V tomto roce byl za člena přijat Josef Šmíd.

V roce 1975 mělo MS 23 členů.  Novými členy se stali Jan Bittner , František Bittner , Svatopluk Kulička a Petr Škráček. Schválený plán lovu byl následující : zajíc 120 ks , bažant♂ 170ks , srnčí 5ks.