1976 -1977 adaptace myslivecké chaty v Zadním Újezdě

Hlavním úkolem v tomto období se byla adaptace družstevní drůbežárny v Zadním Újezdě na mysliveckou chatu . Tato drůbežárna byla JZD zbudována v roce 1957 v pořizovací hodnotě 44.000 Kčs . Dne 25.3.1976 předalo JZD Troubelice tuto budovu do vlastnictví Mysliveckému sdružení Medlov. Rozhodnutí o přípustnosti stavebních prací bylo vydáno dne 4.5.1976. Vedením celé akce byli pověřeni Miroslav Frömel a Jan Bittner. Plánované finanční náklady na celou rekonstrukci bylo 15.000 Kčs . N a rekonstrukci bylo odpracováno 1092 brigádnických hodin .

 

V roce 1976 byly uskutečněny 4 hony . Bylo uloveno 254 zajíců a 230 bažantů.

Rok 1977 byl posledním rokem samostatné hospodaření . v roce 1978 došlo ke spolčení sdružení Medlov a Králová