1945-1948

Myslivot v Medlově před vznikem mysliveckých společností

1945 – 1948

Po válce po roce 1945 myslivost v Medlově nebyla nijak organizována. Lovecké zbraně vlastnili pouze František Urbášek (1911) , Jan Štětina . Ti si mohli zakoupit honební lístek s platností na pět dní za 20 Kčs. Trvalý honební lístek měl František Urbášek a Jan Štětina od roku 1946 . Nájemcem honitby se mohl stát myslivec , který měl lovecký lístek nejméně 5 let . Tuto podmínku žádný z místních nesplňoval  , proto byl požádán František Kráčmar z Litovle (národní správce pivovaru Uničov) . Ten se stal v roce 1946 prvním nájemcem honitby Medlov . V roce 1946 se do Medlova přistěhoval František Bittner (1891) , který se stal nájemcem honitby v roce 1947 .V roce 1948 na základě Košického vládního programu byl vydán zákon o myslivosti , který zrušil nájemce honiteb a byli vytvořeny myslivecké společnosti.