Liščata

kroužek mladých myslivců

Liščata

V dubnu to byl právě rok, od doby, kdy se na popud tří kamarádů myslivců sešla skupinka dětí ze ZŠ Medlov se zájmem o dění v přírodě se zástupci Mysliveckého sdružení Medlov (dále jen MS). Trio budoucích vedoucích (Radek Bittner, Pavel Šišma a Marek Škráček) představilo nejdříve sebe, seznámilo děti s pestrou činností myslivců a poté přišli s nabídkou účasti v kroužku „mladých přátel myslivosti a ochrany přírody“.
Zájem byl a tak jsme se ihned následující pátek sešli u naší myslivecké chaty. Tam jsme si probrali a ukázali základní druhy našich ptáků. Hlavně kluky zaujalo sestavení a následné rozvěšení budek pro opeřené obyvatele. Jak jsme se později několikrát přesvědčili, tato práce měla smysl a členy kroužku potěšilo, že budky posloužily svému účelu.
Mile rádi jsme přijali pozvání do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Uničově. Děti zaujalo, jaké pasti na zvěř v přírodě mohou číhat a co mohou způsobit. Rozhodli se pro ně něco udělat. V dalším kroužku bylo zhotoveno několik plašičů a infocedulí. Plašiče následně členové MS rozvezli po honitbě do míst, kde následující den probíhala sklizeň zemědělských plodin. Toto opatření, zároveň s procházením se psy danou lokalitou, ochránilo alespoň část mláďat před posečením. Na cedulích jsme zase prosili návštěvníky (pejskaře) o ohleduplnost skrze  mláďata, která se v danou dobu mohou na konkrétním místě vyskytovat a pes by pro ně mohl být eventuelní hrozbou.
Velice se líbilo i představení lovecké kynologie, kdy vybraní členové sdružení seznámili děti se svými čtyřnohými pomocníky, kteří prošli náročným výcvikem a absolvovali řadu zkoušek. Sešla se početná a velice různorodá skladba psů všech plemen (labrador, jagteriér, bavorský barvář, borderteriér,..). Práce ohařů zaujala stejně jako výkon malých plemen v umělé noře.
Navštívili jsme brokovou střelnici. Pan správce nám řekl, jaké druhy zbraní a střeliva se k čemu používají. Poučil nás o bezpečné manipulaci se zbraní, po které následovala praktická ukázkou střelby v disciplíně zvané skeet. Díky „nízké efektivitě přesnosti vedoucích“ zbylo dost asfaltových holubů jako památka na tento den.  Mezi pouhým pozorováním a vlastní zkušeností je ale obrovský rozdíl. Proto jsme jednu schůzku věnovali menšímu závodu ve střelbě ze vzduchovky.
Začátkem podzimu, jsme dostali na výběr od hospodáře MS několik lokalit, vhodných pro vybudování vlastního přikrmovacího zařízení. Rozhodli jsme se pro zásyp. Po několika vycházkách jsme měli zhruba představu o tom, kam ten námi zhotovený zásyp umístíme. Všichni se do stavbičky aktivně zapojili a donesly i dost velké zásoby krmiva, které drobné zvěři postupně vystačilo na celou zimu. Několikrát jsme si byli podle stop ověřit, kdo všechno nám sem za potravou zavítá. Zjara jsme vše pořádně vyhrabali a vyvápnili, jako správní myslivci.
Co se týká organizační stránky, tak se scházíme v pátek pravidelně 1x za 14 dní. Snažíme se co nejvíce chodit do terénu, ale počasí není vždy na naší straně, tak využíváme školní třídu nebo nedalekou mysliveckou chatu. Počet členů se nám ustálil na čísle 15. Podařilo se nám zaujmout i kluky, kteří za námi neváhají dojíždět z okolních vesnic. Máme členy, kteří ještě chodí do školky, ale i velké deváťáky. Program si proto musíme poupravit tak, aby vyhovoval a zaujal všechny. Myslím, že se nám to daří. Důkazem může být i loňský úspěch našich zástupců v okresním kole Zlaté srnčí trofeje. Některým se podařilo obsadit přední příčky, ba dokonce i 1. místo v kategorii B, které znamenalo postup do národního kola. Naše práce tím ale nekončí a rádi Vás opět seznámíme s naší činností a úspěchy.

ČLÁNEK O ČINNOSTI NAŠEHO KROUŽKU UVEŘEJNĚNÝ V MALÉ MYSLIVOSTI V ROCE 2013:

Školní rok 2012 – 2013 uplynul jako voda a na řadu přišly zasloužené prázdniny. Ty se týkají i činnosti kroužků a náš myslivecký kroužek není výjimkou. Nastal tedy čas na menší rekapitulaci, co všechno jsme za rok stihli. A že toho nebylo málo.

Na podzim nás čekalo přivítání na chatě Mysliveckého sdružení Medlov (dále jen MS). Sem jsme se vraceli opakovaně, protože celý areál nám nabízí spoustu možností pro trávení volného času i při nepřízni počasí. Naučili jsme se zde bezpečnému zacházení a přesné střelbě se vzduchovkou. Členové MS nám předvedli práci psů v umělé noře a skamarádili nás, se svými čtyřnohými kamarády nejrůznějších plemen, speciálně vyšlechtěných k tomuto druhu lovu.

Obrovským zážitkem bylo setkání se sokolnicky cvičeným dravcem, konkrétně orlem skalním v majetku člena MS Jindry Snopka. Mnozí ani netušili co vše je potřeba zajistit pro chov i následné lovecké využití tohoto majestátního dravce. Rébusem bylo i správně určit, k čemu jaká pomůcka sokolníka slouží.

Naším úkolem bylo i zkontrolovat v jakém stavu se nachází zásyp a krmelec, který nám byl svěřen do péče. Byly nutné jen menší opravy a nic nám tedy nebránilo, abychom sem v době nouze nezanesli pro zvěř v dostatečném množství vše potřebné. A to jak v rámci našich kroužkových vycházek, tak i mimo ně. Našlo se několik dobrovolníků, kteří si v doprovodu svých rodičů udělali čas a podniklo cestu k „jejich“ zásypu.

V zimě, která letos byla hodně dlouhá, jsme se poctivě vrhli i na teoretickou přípravu. Děkujeme ZŠ Medlov za podporu a zapůjčení místnosti s dataprojektorem.  Který nám pomohl oživit výklad i o různá videa z naší přírody, výcviku psů, hlasy zvířat apod. Naučili jsme se rozpoznávat různé druhy zvěře, rostlin, stromů, ptáků. Popovídali si o zvycích a tradicích v naší krásné myslivosti.

Jakmile se na jaře trochu umoudřilo počasí, využili jsme situace a vyšli ven vyvěsit budky pro ptáky. Ty jsme vytvořili sami. Mnozí z nás byly pyšní na svůj výtvor a byly rádi, protože poslouží dobrému účelu. Budky jsme rozvěsili v okolí chaty MS. Letošních 12 kusů se doplnilo kolem 8 budek zhotovených již v minulém roce. Starší budky jsme vyčistili a zjistili podle obsahu, že obsazenost byla 100%. Je vidět, že tato činnost měla smysl.

Další akcí, byl úklid honitby. Tu každoročně organizují členové MS Medlov. Přiložili jsme taky ruku k dílu a vyklidili nám svěřený úsek. Nikdo netušil, co všechno jsou lidé schopni vyhodit a jakou hromadu nakonec nashromáždíme.

Mezi nejvydařenější výlety patří jistě ten do Náměště na Hané. Letos se zde konala chovatelská přehlídka trofejí olomouckého OMSu. Navíc spojená s jarním svodem loveckých psů. Akce tohoto rozměru, navíc pořádaná v krásném prostředí zámeckého areálu, zanechala v dětech spoustu zážitků. Troubené lovecké signály, zajímavé trofeje, soutěže pro děti, přehršel plemen…. Měli jsme co dělat, abychom dostali některé členy do auta.

Zajímavou akcí bylo i kroužkování ptáků, které proběhlo na hrázi Třemešských rybníků nedaleko Šumperka. Z blízka jsme měli možnost prohlédnout si sýkory, sojku, kosa, pěnice i vzácného ledňáčka říčního. Naučili jsme se pracovat se stativovým dalekohledem, který nám umožnil pozorovat nejrůznější druhy kachen a dalších vodních ptáku žijících v okolí.  Děti si odnesly nejen zajímavé informace, ale spoustu výukových materiálů pro další práce v terénu.

V rámci přípravy na ZST jsme navštívili dílnu preparátora Marka Nimrichtra v nedalekém Postřelmovu. Děti si osvěžily své poznatky v určování jednotlivých zástupců naší fauny. Samozřejmou součástí byl i popis mysliveckou mluvou.  Určenování savců problém příliš nebylo, ale rozeznat dravce chvíli trvalo.

To co jsme se během roku naučili, nejlépe prověřila soutěž Zlatá srnčí trofej. Ta se letos konala 18.5. v Drahanovicích. Mezi našimi zástupci dopadl nejlépe Martin Škabraha, který dosáhl 4. místa v kategorii A. Ostatní také zabojovali a odnesli si spoustu zkušeností a zážitků, které zužitkují v následujících letech.

Ale to, na co se všichni těšili celý rok, nastalo předposlední prázdninový víkend. Spojili jsme síly s kamarády „Koloušky“ a uspořádali víkendové přespání na chatě MS. U dětí měla tato akce obrovský ohlas již v loňském roce.  Připraveno bylo spoustu soutěží, včetně adrenalinového nočního lesa. Abychom se něco i naučili, přijeli studenti ze SLŠ Hranice, kteří nám ukázali lesní pedagogiku v praxi. Touto větší akcí jsme přerušili činnost kroužku, děti se rozjely o prázdninách po všech koutech naší republiky a možná i Evropy. Nicméně my už se těšíme v září opět na viděnou.