Honitba Medlov

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Myslivecký spolek Medlov

Členové mysliveckého spolku Medlov hospodaří v Honitbě Medlov.  Ta se nachází v okrese Olomouc, na severní Moravě, ve výspě Hornomoravského úvalu. Přesněji tam, kde oblast úrodné Hané pozvolna přechází v podhůří Jeseníků. Hospodaříme na celkové rozloze 1 878 ha honební plochy. Z toho je přibližně 1850 ha zemědělské půdy, 79 ha lesní půdy a 38 ha ostatní pozemky. Je to typická honitba středních poloh, kdy zemědělsky obhospodařovaná pole přechází v pastviny, louky a lesy. Nadmořská výška se pohybuje průměrně kolem 251 m. n. m., přičemž nejvyšším místem je vrchol Holubice 280 m. n. m.
Nejhojněji zastoupeným druhem zvěře v naší honitbě je zvěř srnčí, která se zde vyskytuje nejčastěji. Dále můžete narazit na zvěř černou. Ta se stejně jako po celém území naší republiky vyskytuje čím dál tím častěji a ve větších počtech. A jako poslední ze zvěře spárkaté, obohacuje naši honitbu daněk evropský.
 V honitbě jsou stavy drobné zvěře na přijatelné úrovni, ačkoli je všeobecně v zemědělské krajině úbytek drobné alarmující. Počty zajíců se v posledních letech v rámci každoročních odlovů mírně zvyšují, což je důkaz zlepšování podmínek v naší honitbě. Stavy bažantů a koroptví kolísají na stále stejné úrovni. Kromě našich původních predátorů – liška obecná, jezevec lesní a obě kuny tedy skalní i lesní, se i u nás čím dál tím víc prosazuje nepůvodní psík mývalovitý.