O nás

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

V roce 2019 to bylo přesně 70. let od doby, kdy na katastrálním území obce Medlov, souvisle bez jakéhokoliv přerušení vykonává svou spolkovou činnost Myslivecký spolek Medlov. Od té doby se sice různě měnily rozměry honitby, název (kdy jsme si od Mysliveckého sdružení Barbora Medlov v roce 1947 postupně prošli až k současnému Mysliveckému spolku Medlov), členská základna a její počty, druhy lovené zvěře, zástupci nejrůznějších plemen loveckých psů a mnoho jiného. To nejdůležitější ale zůstalo a to skupina lidí se stejným zájmem o aktivity, kterými se jako myslivci zabýváme, ve svém volném čase rádi děláme a ve kterých mnoho z nás nalezlo smysl života.

               Mnohé lidi, kteří nepřijdou s myslivostí do styku tak často, by ani nenapadlo, jak široký zájem činností máme. Mimo to, co nám ukládá zákon č.449/2001, Sb. o myslivosti a to že: Myslivost představuje „soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součást českého národního kulturního dědictví.“ se snažíme i o:

–        neustálé zlepšování stavu životního prostředí (např. výsadbou stromů a keřů, úklidem černých skládek a odpadků, čištěním vodních toků a budováním napajedel, vyvěšováním ptačích budek pro nejrůznější druhy, ..)

–        umisťujeme pachové a vizuální plašiče zvěře nejen podél cest ale i do zemědělských  porostů , abychom zabránily střetům volně žijících živočichů s projíždějícími vozidly a zemědělskými stroji během sklizně.

–        samozřejmostí je přikrmování zvěře v době nouze (s tím souvisí i údržba mysl. zařízení a zajištění dostatečného množství kvalitního krmiva), v létě doplňujeme vodu do napaječek v rámci celé honitby.

–        snažíme se zapojit i do spolkového života v našich obcích a to ať už pořádáním vyhledávaného plesu, hodů nebo tradičního Mysliveckého dne v našem areálu v Zadním Újezdě.